การแก้โรคเท้าในประเทศไทย

เดอะวอคเกอร์ - ผู้เชี่ยวชาญปัญหาเท้าเดอะ วอคเกอร์ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในความผิดปกติของเท้า และอาการที่เกี่ยวข้องนัดหมายเพื่อรับการรักษาของเท้า, เข่า, สะโพก, หลัง, คอและปวดหัวมาก เดอะ วอคเกอร์ กายอุปกร์เท้าที่คุณสามารถยืนและเดินสบายอีกครั้งโดยไม่ มีความเจ็บปวดเดอะ วอคเกอร์  พื้นรองเท้าทำด้วยมือเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคว ามผิดปกติของการเดินเท้าหรืออาการที่อาจเกิดขึ้นเช่นอาก ารปวดข้อเท้า, เข่า, สะโพกหลังและคอ แผ่นเสริมรองเท้าใต้ฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน โรครองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง เท้าผิดรูป ปุ่มกระดูกที่ฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า ปวดน่อง ปวดหลัง ตาปลา ความสูงที่ไม่เท่ากันของขาแต่ละข้าง หรืออาการเฉพาะอื่นๆ ยังรวมไปถึง สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องยืน เดิน หรือวิ่งเป็นเวลานาน และนักกีฬา

การตรวจสอบ

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
Foot disorders - Diabetes - Sport Injurys - Paediatrics - Geriatrics - Dermatology
คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย 08-7133-1280

Pattaya

The walker podologie Co.,Ltd. 131/47 Soi Chaiyapruk Moo 12 Nongpreu Pattaya Banglamung Chonburi 20150 Thailand m: +66 (0)871331280 e: info@podiatry-thailand.com www.podiatry-thailand.com

Shiang Mai

m: +66 (0)871331280 e: info@podiatry-thailand.com www.podiatry-thailand.com

Bangkok

m: +66 (0)871331280 e: info@podiatry-thailand.com www.podiatry-thailand.com
เมนูนำทาง

Bangkok

The walker podologie Co.,Ltd. Park Ventures Ecoplex 57 Wireless Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 20130 Thailand m: +66 (0)871331280 e: info@podiatry-thailand.com www.podiatry-thailand.com
map-Pattaya map-Bangkok
ยินดีต้อนรับ กีฬา การแก้โรคเท้า การวิจัย ติดต่อเรา รองเท้าแตะเพื่อสุขภาพ

การแก้โรคเท้าในประเทศไทย

เดอะวอคเกอร์ - ผู้เชี่ยวชาญปัญหาเท้าเดอะ วอคเกอร์ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในความผิดปกติของเท้าและอาการที่เกี่ยวข้องนัดหม ายเพื่อรับการรักษาของเท้า, เข่า, สะโพก, หลัง, คอและปวดหัวมาก เดอะ วอคเกอร์ กายอุปกร์เท้าที่คุณสามารถยืนและเดินสบายอีกครั้งโดยไม่มีความเจ็บปวดเดอะ วอคเกอร์  พื้นรองเท้าทำด้วยมือเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของการเดินเท้าห รืออาการที่อาจเกิดขึ้นเช่นอาการปวดข้อเท้า, เข่า, สะโพกหลังและคอ แผ่นเสริมรองเท้าใต้ฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน โรครองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง เท้าผิดรูป ปุ่มกระดูกที่ฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า ปวดน่อง ปวดหลัง ตาปลา ความสูงที่ไม่เท่ากันของขาแต่ละข้าง หรืออาการเฉพาะอื่นๆ ยังรวมไปถึง สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องยืน เดิน หรือวิ่งเป็นเวลานาน และนักกีฬา

การตรวจสอบ

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง
คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย 08-7133-1280 ยินดีต้อนรับ
The Walker Podologie Co.,Ltd. Available at 131/47 Soi chaiyapruk - Jomtien, Pattaya, Thailand. Telephone number: +66871331280. .