ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง

การวิจัยและการรักษา

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเอาใจใส่กับปัญหาและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมการรักษาเท้า โดยวิธีใช้ยาอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรืออาจจะมีผลข้างเคียงต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายได้

1000.- baht

แนวทางใหม่

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของเท้าการแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้

คือการตรวจเช็คอย่างละเอียด ถึงอาการที่ผิดปกติของเท้าเพื่อความเหมาะสม

และเป็นธรรมชาติที่สุด

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการรักษาเราให้การตรวจรักษาสำหรับผู้มีปัญหาเกียวกับความผิดปกติของเท้า หรือความผิดปกติในส่วนอื่นๆ อันได้แก่ ข้อเท้า, หัวเข่า, สะโพก,หลัง, คอ รวมถึงการปวดหัวในบางกรณีเมื่อได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการตรวจ คุณจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางทางการแพทย์ก่อนหน้ารวมถึงความเจ็บป่วยและอ าการต่างๆ อย่างละเอียดความผิดปกติของเท้า - แก้โรคเท้าเด็ก - แก้โรคเท้าได้รับบาดเจ็บกีฬา

ความดันเท้า

และอาการต่างๆ อย่างละเอียดจัดทำพิมพ์ภาพฝ่าเท้า ในสองลักษณะคือการยืนและ การเดินเพื่อตรวจหาสมดุลและการทรงตัว จากนั้นทำการทดสอบแรงกดของฝ่าเท้า และเช็คตำแหน่งของส้นเท้าโดยอุปกรณ์พิเศษ ที่มีชื่อว่าโพโดสโคพีและอาจรวมถึงการวัดค่าความต่างของความยาวขาทั้งสองข้าง

ผล

ผู้เข้ารับการบริการจะได้รับการตรวจกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าด้วยเช่นกัน นอกจากชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้ว  หลังจากทราบผลการตรวจเช็ค เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ ในทันทีว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นจะสามารถแก้ไขด้วยแผ่นรองเท้าออร์โธทิกส์หรือวิธี อื่นๆ เช่นการเข้าเฝือกการฝังเลี่ยมออร์โธทิกส์ผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านั้น เราจะทำการฝั่งเลี่ยมอันหนึ่ง แตกต่างกันสำหรับเท้าซ้ายและเท้าขวาตลอดเวลา ที่เท้าซ้ายและขวาแตกต่างกัน

ผล

ผู้เข้ารับการบริการจะได้รับการตรวจกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าด้วยเช่นกัน นอกจากชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้ว  หลังจากทราบผลการตรวจเช็ค เราจะสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ ในทันทีว่าอาการที่เป็นอยู่นั้นจะสามารถแก้ไขด้วยแผ่นรองเท้าออร์โธทิกส์หรือวิธี อื่นๆ เช่นการเข้าเฝือกการฝังเลี่ยมออร์โธทิกส์ผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านั้น เราจะทำการฝั่งเลี่ยมอันหนึ่ง แตกต่างกันสำหรับเท้าซ้ายและเท้าขวาตลอดเวลา ที่เท้าซ้ายและขวาแตกต่างกัน
ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง

การวิจัยและการรักษา

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเอาใจใส่กับปัญหาและแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมการรักษาเท้า โดยวิธีใช้ยาอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรหรืออาจจะมีผลข้างเคียงต่อระบบอื่นๆ ของร่างกายได้

แนวทางใหม่

แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของเท้าการแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้

คือการตรวจเช็คอย่างละเอียด ถึงอาการที่ผิดปกติของเท้าเพื่อความเหมาะสม

และเป็นธรรมชาติที่สุด

ขั้นตอนการรักษา

ขั้นตอนการรักษาเราให้การตรวจรักษาสำหรับผู้มีปัญหาเกียวกับความผิดปกติของเท้า หรือความผิดปกติในส่วนอื่นๆ อันได้แก่ ข้อเท้า, หัวเข่า, สะโพก,หลัง, คอ รวมถึงการปวดหัวในบางกรณีเมื่อได้รับการนัดหมายให้เข้ารับการตรวจ คุณจะต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติทางทางการแพทย์ก่อนหน้ารวมถึงความเจ็บป่วยและอาการต่ างๆ อย่างละเอียดความผิดปกติของเท้า - แก้โรคเท้าเด็ก - แก้โรคเท้าได้รับบาดเจ็บกีฬา

ความดันเท้า

และอาการต่างๆ อย่างละเอียดจัดทำพิมพ์ภาพฝ่าเท้า ในสองลักษณะคือการยืนและ การเดินเพื่อตรวจหาสมดุลและการทรงตัว จากนั้นทำการทดสอบแรงกดของฝ่าเท้า และเช็คตำแหน่งของส้นเท้าโดยอุปกรณ์พิเศษ ที่มีชื่อว่าโพโดสโคพีและอาจรวมถึงการวัดค่าความต่างของความยาวขาทั้งสองข้าง

1000.- baht

คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย