ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง

การแก้โรคเท้าในประเทศไทย

เดอะวอคเกอร์ - ผู้เชี่ยวชาญปัญหาเท้าเดอะ วอคเกอร์ เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในความผิดปกติของเท้าและอาการที่เกี่ยวข้องนัดหมายเ พื่อรับการรักษาของเท้า, เข่า, สะโพก, หลัง, คอและปวดหัวมาก
เดอะ วอคเกอร์ กายอุปกร์เท้าที่คุณสามารถยืนและเดินสบายอีกครั้งโดยไม่มีความเจ็บปวดเดอะ วอคเกอร์  พื้นรองเท้าทำด้วยมือเป็นพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติของการเดินเท้าหรือ อาการที่อาจเกิดขึ้นเช่นอาการปวดข้อเท้า, เข่า, สะโพกหลังและคอ
แผ่นเสริมรองเท้าใต้ฝ่าเท้า เพื่อสุขภาพ สำหรับผู้มีปัญหา โรคเบาหวาน โรครองช้ำ เท้าแบน เท้าโก่ง เท้าผิดรูป ปุ่มกระดูกที่ฝ่าเท้า ปวดส้นเท้า ปวดน่อง ปวดหลัง ตาปลา ความสูงที่ไม่เท่ากันของขาแต่ละข้าง หรืออาการเฉพาะอื่นๆ ยังรวมไปถึง สตรีที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องยืน เดิน หรือวิ่งเป็นเวลานาน และนักกีฬา

การตรวจสอบ

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน
ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง

การตรวจสอบ

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน

ความรู้สึกของการติดตั้ง insoles กีฬา

As an athlete you want to be the best for yourself. You have a specific goal in mind and you try to surpass yourself time and time again. Foot complaints can stand in the way of your goals. Of course you want to prevent this. Many athletes regularly make a visit to The Walker Podologie Co., Ltd in order to prevent or remedy these complaints.

ข้อบ่งชี้สำหรับกายอุปกรณ์กีฬาคืออะไร

A sport sole has the purpose to correct the position of the foot and the body in order to reduce the complaints during exercise or to completely remove them. Local calluses, blisters and overload complaints of the foot, ankle and or lower leg are a reason for many athletes to wear a sport sole. Comfort is another reason to use a sport sole. Depending on the foot complaint, The Waker Sports Orthotics give perfect results.

กระดาษบาง

คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย