ความผิดปกติของเท้า - โรคเบาหวาน - การบาดเจ็บทางกีฬา - กุมารเวชศาสตร์ - ผู้สูงอายุ - โรคผิวหนัง
08-7133-1280 เมนูนำทาง

ความรู้สึกของการติดตั้ง insoles กีฬา

As an athlete you want to be the best for yourself. You have a specific goal in mind and you try to surpass yourself time and time again. Foot complaints can stand in the way of your goals. Of course you want to prevent this. Many athletes regularly make a visit to The Walker Podologie Co., Ltd in order to prevent or remedy these complaints.

ข้อบ่งชี้สำหรับกายอุปกรณ์กีฬาคืออะไร

A sport sole has the purpose to correct the position of the foot and the body in order to reduce the complaints during exercise or to completely remove them. Local calluses, blisters and overload complaints of the foot, ankle and or lower leg are a reason for many athletes to wear a sport sole. Comfort is another reason to use a sport sole. Depending on the foot complaint, The Waker Sports Orthotics give perfect results.
นัดหมายใน

การตรวจสอบ

ปัญหาเท้า ของแต่ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม

กระดาษบาง

*** New *** now also in Bangkok!